प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइट अपग्रेडिङ कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ..... .
सम्पर्कमा रहनुहोस्

प्रदेश सभा प्रदेश सभा सचिवालय

०६१-५२०८००,7777

gandakiprovince@gmail.com

सुझाव पठाउनुहोस