प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo

प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरू

क्र.सं कार्यहरु
1 प्रादेशिक कानुन वनाउने
2 प्रदेश सरकारको निर्माण गर्ने