प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइट अपग्रेडिङ कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ..... .

दैनिक कार्यसूची

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७८।१।१३ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन पहिलो बैठक
२०७८।१।१४ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन दोस्रो बैठक
२०७८।१।१५ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन तेस्रो बैठक