प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइटको मर्मत कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ... प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन सम्वत् २०७९ साल जेठ २४ गते मंगलबार दिनको ३ बजे प्रदेश सभा भवन नदिपुर पोखरामा

सूचना

क्र.सं मिति शिर्षक डाउनलोड
1 २०७७/३/३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा
2 २०७९/५/१४ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
3 २०७९/५/१० प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
4 २०७७/९/१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
5 २०७७/१०/१२ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
6 २०७७/१०/२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
7 २०७७/११/१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
8 २०७८/३/३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना
9 २०७८/१२/३० नववर्ष २०७९ सालको शुभकामना - माननीय सभामुख