प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइट अपग्रेडिङ कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ..... .

समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक

दर्ता नं दर्ता मिति शीर्षक डाउनलोड
1 २०७७।१२।१८ गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्‍चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

फाइल उपलब्ध छैन

2 २०७८/१२/२० केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक

फाइल उपलब्ध छैन

3 २०७९/४/१६ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक

फाइल उपलब्ध छैन