प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइटको मर्मत कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ... प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन सम्वत् २०७९ साल जेठ २४ गते मंगलबार दिनको ३ बजे प्रदेश सभा भवन नदिपुर पोखरामा

समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक

दर्ता नं दर्ता मिति शीर्षक डाउनलोड
२०७७।१२।१८ गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्‍चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक
२०७८/१२/२० केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
२०७९/४/१६ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक