प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश, सूचनाको हक प्रचलन ऐन २०७९ को दफा ७ (२) बमोजिम चौमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्म, २०७९ - प्रकाशन गरिएको छ ................ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गण्डकी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन सम्वत् २०७९ साल फागुन १८ गते विहिवार राति १२.०० बजे देखि अन्त्य गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय

दैनिक कार्यसूची

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७८।१।१३ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन पहिलो बैठक
२०७८।१।१४ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन दोस्रो बैठक
२०७८।१।१५ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन तेस्रो बैठक