प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
वेब साइट अपग्रेडिङ कार्य भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ..... .

सूचना

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७७/३/३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा
२०७९/५/१४ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७९/५/१० प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/९/१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७७/१०/१२ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/१०/२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
२०७७/११/१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
२०७८/३/३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना
२०७८/१२/३० नववर्ष २०७९ सालको शुभकामना - माननीय सभामुख