प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश, सूचनाको हक प्रचलन ऐन २०७९ को दफा ७ (२) बमोजिम चौमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्म, २०७९ - प्रकाशन गरिएको छ ................ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गण्डकी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन सम्वत् २०७९ साल फागुन १८ गते विहिवार राति १२.०० बजे देखि अन्त्य गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय

सूचना

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७७/३/३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा
२०७९/५/१४ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७९/५/१० प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/९/१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७७/१०/१२ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/१०/२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
२०७७/११/१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
२०७८/३/३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना
२०७८/१२/३० नववर्ष २०७९ सालको शुभकामना - माननीय सभामुख
२०७९-९-२९ सभामुख पदको निर्वाचन कार्यकेरम सम्बन्धी सूचना
२०७९-९-३० सभामुख पदको उम्मेदवारको सूची....
२०७९।९।३० उप सभामुख पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना
२०७९/१०/०६ प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको सूचना
२०७९।१२।८ चीनको हेनान प्रान्तबाट प्राप्त सन् २०२३ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना