प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०८०।०६।११ गते दिनको १ बजे बस्‍ने व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।
सम्पर्कमा रहनुहोस्

प्रदेश सभा प्रदेश सभा सचिवालय

०६१-५२०८००,7777

gandakiprovince@gmail.com

सुझाव पठाउनुहोस