प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo

पदाधिकारीहरु

hya
माननीय कृष्ण प्रसाद धिताल

सभामुख

थप जानकारी
hya
हरिराज पोखरेल

सचिव

थप जानकारी