प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०८०।०६।११ गते दिनको १ बजे बस्‍ने व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।

दैनिक कार्यसूची

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७८।१।१३ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन पहिलो बैठक
२०७८।१।१४ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन दोस्रो बैठक
२०७८।१।१५ बैठकको दैनिक कार्यसूची विशेष अधिवेशन तेस्रो बैठक