प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०८०।०६।११ गते दिनको १ बजे बस्‍ने व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।

सूचना

क्र.सं मिति शिर्षक डाउनलोड
1 २०८०।०६।०४ विधेयक संशोधन सम्बन्धी सूचना
2 २०८०।०५।२७ सूचनापत्र
3 २०८०।०१।०१ नववर्षको उपलक्ष्यमा गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको शुभकामना
4 २०७९।१२।८ चीनको हेनान प्रान्तबाट प्राप्त सन् २०२३ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
5 २०७९/१०/०६ प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको सूचना
6 २०७९।९।३० उप सभामुख पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना
7 २०७९-९-३० सभामुख पदको उम्मेदवारको सूची....
8 २०७९-९-२९ सभामुख पदको निर्वाचन कार्यकेरम सम्बन्धी सूचना
9 २०७८/१२/३० नववर्ष २०७९ सालको शुभकामना - माननीय सभामुख
10 २०७७/११/१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
11 २०७८/३/३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना
12 २०७७/१०/१२ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
13 २०७७/१०/२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
14 २०७७/९/१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
15 २०७९/५/१४ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
16 २०७९/५/१० प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
17 २०७७/३/३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा