प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०८०।०६।११ गते दिनको १ बजे बस्‍ने व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।

बैठकको संक्षिप्त विवरण

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७७।३।३१ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना