प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०८०।०६।११ गते दिनको १ बजे बस्‍ने व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।

प्रकाशन

क्र.सं मिति शिर्षक डाउनलोड
1 २०७६ माननीय सदस्यहरुको परिचयात्मक विवरण पुस्तक सम्वत् २०७४-२०७९
2 2079 प्रदेश सभा नियमावली गण्डकी प्रदेश
3 2079 चौमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्म, २०७९
4 २०७९-११-२५ पहिलो अधिवेशनको कार्यवाहीको विवरण
5 २०८० असार चौमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) चैत्र देखि असार मसान्त सम्म
6 २०८० श्रावण गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८०