slot pulsa slot88 slot gacor slot88 slot thailand slot gacor slot gacor

प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०८० साल जेष्ठ १६ गते विहान ११.०० बजे प्रदेश सभा भवन नदिपुर पोखरामा बस्ने व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।

सूचना

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७७/३/३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा
२०७९/५/१४ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७९/५/१० प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/९/१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७७/१०/१२ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/१०/२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
२०७७/११/१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
२०७८/३/३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना
२०७८/१२/३० नववर्ष २०७९ सालको शुभकामना - माननीय सभामुख
२०७९-९-२९ सभामुख पदको निर्वाचन कार्यकेरम सम्बन्धी सूचना
२०७९-९-३० सभामुख पदको उम्मेदवारको सूची....
२०७९।९।३० उप सभामुख पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना
२०७९/१०/०६ प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको सूचना
२०७९।१२।८ चीनको हेनान प्रान्तबाट प्राप्त सन् २०२३ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
२०८०।०१।०१ नववर्षको उपलक्ष्यमा गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको शुभकामना