प्रदेश सभा

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय

पोखरा, नेपाल

pradesh-shava-shachibalay-logo
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्म्मका लागि स्थगित भएको व्यहोरा अनुरोध छ । - गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय ।

सूचना

मिति शिर्षक डाउनलोड
२०७७/३/३१ लोगो परिवर्तन र नियमावली संसोधन सम्बन्धमा
२०७९/५/१४ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७९/५/१० प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/९/१४ प्रदेश सभा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन बस्ने सम्बन्धी सूचना
२०७७/१०/१२ अधिवेशन अन्त्यको सूचना
२०७७/१०/२९ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट उपकरणहरुको पुन: सिल्ड कोटेशनको सूचना
२०७७/११/१४ युटुव अनलाइन ब्रोडकास्ट सम्बन्धी विड ओपनिङ मुचुल्का
२०७८/३/३ प्रदेश सभाको आधिकारीक सूचना प्रविधि एकाउन्टस सम्बन्धी सूचना
२०७८/१२/३० नववर्ष २०७९ सालको शुभकामना - माननीय सभामुख
२०७९-९-२९ सभामुख पदको निर्वाचन कार्यकेरम सम्बन्धी सूचना
२०७९-९-३० सभामुख पदको उम्मेदवारको सूची....
२०७९।९।३० उप सभामुख पदको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना
२०७९/१०/०६ प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको सूचना
२०७९।१२।८ चीनको हेनान प्रान्तबाट प्राप्त सन् २०२३ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
२०८०।०१।०१ नववर्षको उपलक्ष्यमा गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको शुभकामना
२०८०।०५।२७ सूचनापत्र
२०८०।०६।०४ विधेयक संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०८०-०६-०७ मुख्यमन्‍त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर
२०८०/०६/१३ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धमा ...
२०८०/०६/१८ विषयगत समितका सभापति पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्‍बन्धी सूचना
२०८०/०६/२० वियषगत समितिका सभापति पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएका उम्मेदवारीको सूची प्रकाशन गरिएको ...
२०८०/०६/२० वियषगत समितिका सभापति पदको निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको ..