पदाधिकारीहरु

माननीय नेत्रनाथ अधिकारी
सभामुख
थप जानकारी

माननीय सृजना शर्मा
उप सभामुख
थप जानकारी

हरि राज पोख्रेल
सचिव
थप जानकारी