गण्डकी प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय

पोखरा नेपाल

पारित भएका विधेयकहरु


रद्द गर्नुहोस्
दर्ता नं विधेयक शीर्षक विधेयक किसिम मन्त्रालय दर्ता विवरण पारित विवरण
७३ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारी विधेयक आर्थिक मामिला मन्त्रालय
७४ गण्डकी प्रदेश सरकारकाे अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेकाे विधेयक २०८१ सरकारी विधेयक आर्थिक मामिला मन्त्रालय
७० प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
६४ केही गण्डकी प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
६३ विनियोजन ऐेन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला मन्त्रालय
५७ केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
जम्मा ६ मा १ देखि ६ सम्म