गण्डकी प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय

पोखरा नेपाल

 1. 1. ():-
 2. 2. प्रदेश सभा (Province Assembly):-
  1. 2.1 परिचय (Introduction):-
  2. 2.2 प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरु (Major Functions and Duties):-
  3. 2.3 पदाधिकारीहरु (Officials):-
  4. 2.4 राजनीतिक दलहरु (Political Parties):-
  5. 2.5 संसदिय दलहरु (Parliament Parties):-
  6. 2.6 सभाका सदस्यहरु (Members of Province Assembly):-
  7. 2.7 प्रदेश सभा सदस्यहरु २०७४-७९ (Assembly Members - 2074-79):-
  8. 2.8 स्वकीय सचिवहरु (Personal Secretary):-
  9. 2.9 अधिवेशनहरु (Adhibesans):-
 3. 3. प्रदेश सभा सचिवालय (Province Assembly):-
  1. 3.1 संगठन संरचना (Organization Structure):-
  2. 3.2 दरवन्दी (Darvandi):-
  3. 3.3 कर्मचारीहरु (Staffs):-
  4. 3.4 मर्यादापालकहरु (Marshals):-
 4. 4. प्रदेश सभाका समितिहरु (Committees):-
  1. 4.1 कार्य व्यवस्था परामर्श समिति (Working Arrangements Advisory Committee):-
  2. 4.2 अर्थ विकास समिति (Economic Development Committee):-
  3. 4.3 प्रदेश मामिला तथा कानून समिति (Provincial Affairs and Law Committee):-
  4. 4.4 सामाजिक विकास तथा कृषि समिति (Social Development and Agriculture Committee):-
  5. 4.5 सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee):-
 5. 5. सूचना तथा प्रकाशन (Notice and Publication):-
  1. 5.1 सूचना (Information):-
  2. 5.2 दैनिक कार्यसूचि (Daily Information):-
  3. 5.3 बैठकको संक्षिप्त विवरण (Meeting Brief Details):-
  4. 5.4 प्रकाशन (Publications):-
 6. 6. विधेयकहरु (Bills):-
  1. 6.1 दर्ता भएका विधेयक (Registered Bills):-
  2. 6.2 छलफलमा रहेका विधेयकहरु (Under Discussion Bills):-
  3. 6.3 पारित भएका विधेयक (Passed Bills):-
  4. 6.4 प्रमाणित विधेयकहरु (Verified Bills):-
 7. 7. मिडिया (Media):-
  1. 7.1 फोटो संग्रह (Photos):-
  2. 7.2 भिडियो संग्रह (Videos):-
  3. 7.3 अडियो संग्रह (Audios):-
 8. 8. प्रत्यक्ष प्रसारण (Live Stream):-
 9. 9. सम्पर्क (Contact):-