गण्डकी प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सचिवालय

पोखरा नेपाल

छलफलमा रहेका विधेयकहरु


रद्द गर्नुहोस्
दर्ता नं विधेयक शीर्षक विधेयक किसिम मन्त्रालय दर्ता विवरण सुझाव
७२ जिवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक सरकारी विधेयक कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सुझाव दिनुहोस्
७१ गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत-सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सुझाव दिनुहोस्
जम्मा २ मा १ देखि २ सम्म